Totaal € -

Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent door de preken in dit archief te beluisteren dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid. U kunt uw gaven geven aan twee bestemmingen: (1) diaconie en (2) kerkvoogdij. De transactie kunt u in één keer uitvoeren. Wanneer u op de betaalbutton klikt dan komt u op een nieuwe pagina waar u via iDeal de betaling kunt afronden.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Ds. V.S. van der Meer – Genesis 7:1-24 “En de Heere sloot toe” | 7-11-2021
Ds. J. Koppelaar – Psalm 50 “De Heere Jezus komt terug op aarde. Hoe bereidt je je daarop voor?” | 7-11-2021
Ds. F. van Binsbergen – 1 Kronieken 29:13-15 “Wij loven U!” (Dankdag) | 3-11-2021
Ds. F. van Binsbergen – Markus 8: 1-9 “De Heere leert ons danken!” (Dankdag) | 3-11-2021
Ds. F. van Binsbergen – “Onze God” (Artikel 1 NGB) | 31-10-2021
Ds. F. van Binsbergen – Jakobus 2: 14-26 “Echt geloof leeft! En alleen een levend geloof redt!” | 31-10-2021