Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Vic. F. Geusebroek – Markus 15: 37, 39-41 “De ooggetuigen van Jezus’ sterven aan het kruis” | 17-03-2024
Ds. F. van Binsbergen – Psalm 22: 10-11 “Gods verloskunde” (doopdienst) | 17-03-2024
Ds. F. van Binsbergen – Psalm 71 “Alles over Hoop, Bidden met een bejaarde…” (Biddag) | 31-03-2024
Ds. F. van Binsbergen – Psalm 23 “Bidden is vertrouwen” (Biddag) | 13-03-2024
Ds. W. van Klinken – Markus 14: 60-62 “Jezus belijdt Wie Hij is” | 10-03-2024
Ds. L. Krooneman – Mattheus 26:62 “De vraag van de Hogepriester” | 10-03-2024