Collecte
Collecte

Elke week zijn er 3 collectedoelen. De collectedoelen worden op zondag in de dienst aangekondigd en gelde voor de hele week. De collectes zijn voor het hele jaar al vastgesteld.

De eerste collecte heeft een diaconaal doel. Dat kan voor de diaconie activiteiten binnen de gemeente zijn maar ook voor een landelijk diaconaal doel of een zogenaamd goed doel.

De tweede en de derde collecte zijn collectes voor de kerk zelf. Eén collecte is bedoeld voor het in stand houden van ons gemeenteleven. Eén collecte is voor het onderhoud van ons gebouw.

Middels onderstaande QR code kunt u bijdragen aan onze collectes. De inkomsten die middels deze QR code binnen komen worden gelijkmatig verdeeld over de 3 collectes van de betreffende week.

Wij bevelen de collecte van harte bij u aan en geven u de volgende tekst uit de Bijbel mee:

2 Korinthe 9:7 Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.