Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Ds. F. van Binsbergen – Lukas 24:13-32 “Jezus paaspreek zet ons hart in brand!” | 09-04-2023
Ds. F. van Binsbergen – Lukas 23:39-43 “Zoon des mensen zoekt zeloot” (Goede vrijdag) | 07-04-2023
Ds. F. van Binsbergen – “God is rechtvaardig en barmhartig” (NGB 20) | 02-04-2023
Ds. F. van Binsbergen – Johannes 19:26-27 “‘Ik zal er zijn’ aan het kruis” | 02-04-2023
Ds. F. van Binsbergen – “Jezus is God en mens in één persoon” (NBG 19) | 26-03-2023
Ds. F. van Binsbergen – 1 Joh 3:18 “Liefhebben is een daad” (Doopdienst) | 26-04-2023