Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Ds. F. van Binsbergen – Romeinen 8:14-16 “Door de Geest van God geleid” (Belijdenisdienst) | 06-06-2022
Leesdienst – Romeinen 9:30-10:4 “Wat moet ik doen om zalig te worden?” | 05-06-2022
Ds. F. van Binsbergen – Johannes 16:7-11 “Getuige zijn … ná Pinksteren” | 05-06-2022
Ds. F. van Binsbergen – “Het gezag van de boeken van God” (NGB art 4 & 5) | 29-05-2022
Ds. J. Koppelaar – Handelingen 1:1-14 “Er waren maar 13 mannen aanwezig bij Jezus’ uitgang uit Jeruzalem. Zal dat straks ook zo zijn bij Zijn ingang in Jeruzalem?” | 22-03-2022
Ds. F. van Binsbergen – Psalm 24:6c “Dat is Jakob!” (hemelvaartsdag) | 26-05-2022