Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Ds. F. van Binsbergen – Lukas 7:50 “Ziet u deze vrouw?” (voortzetting en dankzegging HA) | 20-11-2022
Ds. F. van Binsbergen – Timotheüs 1:15-16 “Jezus Christus is in de wereld gekomen! (viering HA) | 20-11-2022
Ds. F. van Binsbergen – Bezinningsuur | 17-11-202Ds. F. van Binsbergen – Mattheus 3:13-17 “De doop van Jezus in een week van voorbereiding” | 13-11-2022
Ds. F. van Binsbergen – Hebreeën 4:16 “Tot de troon!” (Doopdienst) | 13-11-2022
Ds. F. van Binsbergen – Huwelijk Arjo en Sanne | 11-11-2022