Totaal € -

Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent door de preken in dit archief te beluisteren dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid. U kunt uw gaven geven aan twee bestemmingen: (1) diaconie en (2) kerkvoogdij. De transactie kunt u in één keer uitvoeren. Wanneer u op de betaalbutton klikt dan komt u op een nieuwe pagina waar u via iDeal de betaling kunt afronden.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017G.A. van den Brink | Galaten 5:1 “Sta in de vrijheid!”
Leesdienst – J.A. Huijzer – Mattheüs 4:18 t/m 25 “Ik zal u vissers van Mensen maken” | 11-10-2020Ds. J. Koppelaar – Lukas 13 : 3,5 “Wat is de bedoeling van de Heere met deze Coronatijd?” | 04-10-2020
Ds. M.J. Kater – Lukas15:25-32 “Er blijft nog een stoel leeg….” | 04-10-2020
Ds. K. Hak – Mattheus 19 | 27-09-2020Ds. W. van Klinken – 1 Samuel 7:2-17 “Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen” | 27-09-2020