Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Vic. F. Geusebroek – Joh. 15:5,8 “Christus is de ware Wijnstok, De Vader de Wijngaardenier en wij moeten vruchtdragende ranken zijn tot eer van de Vader” | 11-02-2024
Ds. F. van Binsbergen – Mattheus 16: 13-28 “De Gezalfde onthult het lijden” | 11-02-2024
Ds. A. Kunz – Lukas 10: 36,37 | “Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is…” | 04-02-2024
Ds. F. van Binsbergen – Mattheus 25: 31-46 “Wat heb ik voor Jezus gedaan?” | 04-02-2024
Ds. J.R. van Vugt – Lukas 6: 1-11 “Jezus, Heere van de Sabbat” | 28-01-2024
Ds. F. van Binsberen- Mattheus 22:37-39 “Het grote gebod en onze jonge kinderen” (Doopdienst) | 28-01-2024