Totaal € -

Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent door de preken in dit archief te beluisteren dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid. U kunt uw gaven geven aan twee bestemmingen: (1) diaconie en (2) kerkvoogdij. De transactie kunt u in één keer uitvoeren. Wanneer u op de betaalbutton klikt dan komt u op een nieuwe pagina waar u via iDeal de betaling kunt afronden.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Ds. R.C. Boogaard – Genesis 28:10-22 en Johannes 1:50-52 | 01-09-2019
Ds. G.A. van den Brink – “De klop op de deur” (Openb. 3:20) | 01-09-2019
Ds. W.J.C. van Blijderveen – Psalm 142 “Eenzaam, maar niet alleen” | 25-08-2019
Ds. L. Krooneman – Openbaring 21:1a “Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” | 25-08-2019
Ds. J. Westerink – Galaten 4 : 19 “Paulus is als een moeder voor de gelovigen in Galatie” | 18-08-2019
Ds. K. Hak – Marcus 1:40-2:12 “De genezing van de verlamde, gedragen door zijn vrienden tot Jezus” | 18-08-2019