GEMEENTELIJKE ACTIVITEITENVerenigingen

In onze gemeente zijn verschillende verenigingen. Er is een vrouwenvereniging en daarnaast is er een jeugdvereniging voor de jeugd tussen 12 en 16 en één voor jongeren boven de 16 jaar.

Kinderclub

In de gemeente is een kinderclub. Deze club is bedoeld voor de jeugd onder de 12 jaar. In de winterperiode is er om de vier weken een clubavond (vrijdag). Tijdens de clubavond wordt zowel aandacht besteed aan de bijbel als andere activiteiten. Eens per jaar gaat de club  op clubreisje.

Catechisaties

Tijdens de catechisatie wordt onderwijs gegeven in de geloofsleer. Wie gelooft, behoort immers te weten wat hij gelooft. In onze gemeente is de catechisatie ingedeeld in 4 groepen. Er is een groep tot 12 jaar, een groep vanaf 12 jaar, een groep vanaf 17 jaar, en er is belijdeniscatechisatie.

Sing-in

Naast het onderwijs uit Gods Woord is de lofprijzing van God een belangrijk aspect in onze gemeente. Zo wordt er regelmatig een sing- in na de dienst georganiseerd. We mogen dan onze God eren met psalmen en gezangen.

Overige activiteiten

Naast de bovengenoemde activiteiten zijn er nog veel verschillende informele bijeenkomsten. Zo houden wij periodiek een gebedskring, hebben wij een actief bezoekrooster voor ouderen, alleenstaanden en zieken. In onze gemeente is tevens een activiteitencommissie actief die gemeente-uitjes organiseert.