Kerkdienst bekijken
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent. In verbondenheid met onze gemeente wensen wij u een gezegende dienst.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!Alle diensten worden uitgezonden. De uitzending begint ongeveer een kwartier voor de aanvang van de dienst. U kunt de videoverbinding starten door op de volgende knop te klikken: