PRAKTISCHE INFORMATIE
Adres

Het bezoekadres van de Laankerk is IJsselmondselaan 340 te Kralingse Veer (Rotterdam). De postcode is 3064 AW.


Bijbelvertaling

Tijdens onze erediensten wordt er gelezen uit de Herziene Statenvertaling. De Psalmen zingen wij uit de zogenaamde Oude Berijming (1773).


Ringleiding

Voor slechthorenden is een ringleiding geplaatst in het middenschip van de kerkzaal. Als u over een hoortoestel beschikt met een luisterspoel kunt u hiervan gebruik maken. De koster wijst u graag de betreffende plaatsen aan.


Kerktelefoon

Wie de dienst niet kan bijwonen, kan gebruik maken van de “kerktelefoon”. De uitzendingen vinden plaats via internet en zijn vrij te beluisteren. Voor gemeenteleden zonder internetaansluiting is er een zogenaamd “Lukas”-kastje waarmee de dienst is te volgen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een verzoek richten aan de diaconie.


Invalidentoilet

Er is een invalidentoilet in de kerk aanwezig. Als u het kerkgebouw binnen komt is het invalidentoilet aan uw rechterhand.


Giften

Mocht u een gift willen doen aan de kerk, diaconie of evangelisatie, dan kan dat op de volgende banknummers:
Rabobank Krimpen aan den IJssel.
t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Kralingse Veer
Diaconie t.g.v. rek.nr.: NL39RABO0133249999
Kerk t.g.v. rek.nr.: NL26RABO0130900214
Evangelisatie Commissie: NL34 RABO 0187 6943 46De kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag zijn gewoonlijk om 10:00 uur en 16:30 uur. Soms wordt hiervan afgeweken. Voor de exacte tijden verwijzen wij u naar het Preekrooster onder “Diensten”.


Zitplaatsen

Met uitzondering van enkele gereserveerde plaatsen zijn de zitplaatsen vrij.


Kinderoppas

Elke zondagse dienst is er een kinderoppas voor de kleine kinderen in De Brug (locatie: IJsselmondselaan 340, achterkant Laankerk). Voor eventuele inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Wal; u kunt contact met haar opnemen door te mailen naar kinderoppas@laankerk.nl


Parkeren

Als kerk beschikken wij niet over een eigen parkeervoorziening. Om parkeeroverlast voor de buurt te voorkomen, roepen wij iedereen op niet te parkeren in de IJsselmondselaan of zijstraten daarvan. Graag ook niet op de parallelweg langs het water. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het Rivium (Rivium Oostlaan, ongeveer 5 minuten lopen naar de kerk) of in de Rendierstraat en de Elandstraat. Wij vragen u vriendelijk alleen te parkeren op de daarvoor bestemde parkeervakken.

Overige informatie

Logistieke vragen of opmerkingen kunnen, bij voorkeur per email, worden gesteld aan de coördinerend koster, dhr. Kramer. Dit kan via koster@laankerk.nl of 06 – 54 974 078.