Privacy statementVia de website van de Laankerk (http://www.laankerk.nl) wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente Rotterdam Kralingse Veer hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht.  Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, pastoraat, verenigingswerk, het organiseren van bijeenkomsten, het verstrekken van nieuwsbrieven en kerkbodes, het informeren van de gemeente van geboorten, sterfgevallen, et cetera.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam laankerk.nl.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s in het niet-beveiligde deel geplaatst dan worden gemeenteleden hiervoor vooraf over geïnformeerd en kunnen zij het aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer je bezwaar hebt tegen een geplaatste foto waarop je zichtbaar bent, dan kun je dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de contactpersoon AVG, André Roozendaal (privacy@laankerk.nl). De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens je bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van je computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer je je via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar je naam, je e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Uitzending kerkdiensten
De kerkdiensten van de Laankerk worden live uitgezonden. De dienst wordt integraal uitgezonden, dus ook met afkondigingen, voorbeden en dankzeggingen. Van deze diensten wordt een opname gemaakt, die later terug te beluisteren is vanuit het archief van de website. Vanaf 25 mei 2018 wordt uitsluitend de preek opgeslagen, dus afkondigingen, voorbeden en dankzeggingen worden niet opgeslagen.

Publicatie kerkbode
De kerkbode wordt zowel in digitaal als in papieren versie uitgebracht. De digitale versie wordt opgenomen in het portal en is daar nog maximaal 1 jaar te lezen. Toegang tot het portal is voorbehouden aan leden van de Laankerk.

Contact
Heb je vragen over het gebruik van (jouw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG, André Roozendaal (privacy@laankerk.nl).