Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Ds. F. van Binsbergen – Matth 26: 53-54 “Als een geslagen Herder naar het kruis” (HA) | 03-03-2024
Ds. F. van Binsbergen – Matt 26:42 “Een beker vol lijden voor de geliefde Zoon” (HA) | 03-03-2024
Ds. F. van Binsbergen – Efeze 5: 6-14 “Wandel als kinderen van het licht” | 25-02-2024
Ds. F. van Binsbergen – Mattheus 17:1-8 “Wat een uitzicht!” | 25-02-2024
Ds. F. van Binsbergen – Efeze 5: 1-5 “Wie volg?” | 18-02-2024
Ds. M.J. Kater – Lukas 13: 34-35 “Jezus geeft uiting aan Zijn diepe zielepijn” | 18-02-2024