Totaal € -

Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent door de preken in dit archief te beluisteren dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid. U kunt uw gaven geven aan twee bestemmingen: (1) diaconie en (2) kerkvoogdij. De transactie kunt u in één keer uitvoeren. Wanneer u op de betaalbutton klikt dan komt u op een nieuwe pagina waar u via iDeal de betaling kunt afronden.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Ds. F. van Binsbergen – Lukas 22:61a “En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan….” | 21-03-2021
Ds. F. van Binsbergen – Mattheus 16:24 “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen” (Doopdienst) | 21-03-2021
Ds. F. van Binsbergen – Johannes 14: 1-3 | 14-03-2021
Kand. L. de Deugd | Mattheus 16:13-28 “De Inhoud van – en de reactie op de Lijdensaankondiging van de Heere Jezus” | 13-03-2021Ds. F. van Binsbergen -1 Petrus 5:7 “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u” (Biddag) | 10-03-2021Ds F. van Binsbergen – Lukas 5:5 “maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen” (Biddag) | 10-03-2021