Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Ds. J. Koppelaar – Lukas 1:48b “Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.” | 12-12-2021Ds. F. van Binsbergen – Lukas 1:13 “God is terug!” | 12-12-2021
Ds. F. van Binsbergen – Job 19:25a “Ik weet: mijn Losser is de Levende!” | 28-11-2021
Ds. G.A. van den Brink – Mattheüs 8:17 “Doet God iets aan het lijden van de wereld?” | 28-11-2021
Ds. J.C. de Groot – Hooglied 8:5 | 21-11-2021
Ds. J.R. van Vugt – Mattheus 25:13 “Jezus zegt: Let op en wees trouw!” | 21-11-2021