Ds. W. van Klinken – Markus 14: 60-62 “Jezus belijdt Wie Hij is” | 10-03-2024

Schriftlezing:

  • Markus 14: 53-64 (tekst vs 60-62)

Thema: “Jezus belijdt Wie Hij is”

  1. Jezus zwijgt
  2. Jezus spreekt

 

Share