Leesdienst – Romeinen 9:18 “Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil” |10:00

Schriftlezing Romeinen 9 : 1-29

Thema: “Dus Hij ontfermt Zich over Wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil”

1. God ontfermt Zich over wie Hij wil;
2. God verhardt wie Hij wil.
Share