Ds. W.N. Middelkoop – Johannes 1:14 “Christus wordt mens” | 02-01-2022

Schriftlezingen: Ezechiel 37:21-28; Johannes 1:1-14 en Openbaring 21:1-4

tekst: Johannes 1:14

Christus wordt mens

  1. Zijn worden
  2. Zijn wonen
  3. Zijn werken
Share