Ds. J. Koppelaar – Handelingen 1:1-14 “Er waren maar 13 mannen aanwezig bij Jezus’ uitgang uit Jeruzalem. Zal dat straks ook zo zijn bij Zijn ingang in Jeruzalem?” | 22-03-2022

Schriftlezingen: Hand. 1 : 1 – 14 en Zacharia 14 : 1 – 9

Thema: ‘Er waren maar 13 mannen aanwezig bij Jezus’ uitgang uit Jeruzalem. Zal dat straks ook zo zijn bij Zijn ingang in Jeruzalem?’

 

Vragen voor de jeugd:

  1. Er stond woensdagavond in ons land een file  van 11,5 kilometer. Er werd op het nieuws gezegd, dat dit kwam doordat de mensen vrij hadden op Hemelvaartsdag.  Er waren dus tienduizenden automobilisten die woensdagavond het woord hemelvaart hoorden. Waarschijnlijk waren er maar weinig die nog wisten wat dat betekende. Denken jullie dat die mensen toch even hebben gegoogled wat hemelvaart betekent? Zo ja, waarom wel, zo nee, waarom niet?
  2. De laatste keer dat mensen op aarde Christus zagen was bij Zijn hemelvaart. De volgende keer dat ze Hem zien zal bij Zijn wederkomst zijn. Zullen ook alle gestorven mensen Hem dan zien of alleen de gestorven gelovigen? Weet je een tekst of teksten waarin het antwoord staat?
  3. Waarom komt de Heere Jezus op de Olijfberg terug en niet bij voorbeeld op berg Ararat waar de ark van Noach terecht kwam?
  1. Ben jij er blij mee dat de Heere Jezus terugkomt of ben je er bang voor?
Share