Ds. G.A. van den Brink – Mark. 15:31b “Gedoopt aan de voet van het kruis” (doopdienst Jarno) | 25 maart 2018, 10:00

Mark. 15:31b “Gedoopt aan de voet van het kruis” (doopdienst Jarno) (Markus 15:22-32)

“Gedoopt aan de voet van het kruis”
1. Jezus kan niet verlossen zonder dood
2. Jezus wil niet leven zonder kruis
3. Jezus zal niet redden zonder geloof

– Ps. 42:1,2
– Na de wetslezing Ps. 6:3,9
– Ps. 105:5
– Ps. 134:3
– Ps. 22:4,5
– Ps. 25:3
– Kinderpsalm (Gerson) Ps. 21:13

Jezus verlost anderen, niet Zichzelf. Kan Hij dat niet? Wil Hij dat niet? Voor de omstanders is Jezus’ verlossende genade voor talloos veel mensen een aanleiding om met Hem te spotten.

In deze doopdienst zijn ook wij getuige van het lijden van Christus, en laten wij tot ons doordringen dat het water van de doop verwijst naar het bloed van de stervende Middelaar.

Gespreksvragen:
1. Kon Jezus Zichzelf verlossen? Waarom wel/niet?
2. Lees HC 7.21. Welk vertrouwen is er in het geloof aanwezig?
3. Wat betekent het voor jou dat het water waarmee jij bent gedoopt, verwijst naar het bloed van Christus?
4. Voor de kinderen: zou jij bij de kruisiging van de Heere Jezus hebben willen zijn?

Share