Ds. G.A. van den Brink – Mark. 14:27-31 “Al moest ik met U sterven…!” (voortzetting en dankzegging avondmaal) | 18 februari 2018, 16:30

Mark. 14:27-31 “Al moest ik met U sterven…!” (voortzetting en dankzegging avondmaal) (Markus 14:22-31, Markus 14:66-72)

“Al moest ik met U sterven…!”
1. Een mededeling
2. Een belijdenis
3. Een les

– Ps. 33:9 (kinderpsalm David)
– Na wetslezing Ps. 17:3
– Aan de tafel: Ps. 105:22 of GdH:9
– Ps. 119:25,88
– Ps. 89:7,8
– Ps. 139:14

De verloochening van Petrus neemt een belangrijke plaats in het lijdensverhaal in. Opvallend is dat Jezus al van tevoren meedeelt dat alle discipelen Hem in de steek zullen laten. Zij vinden dat ongelofelijk en weerspreken het met kracht. Maar toch gebeurt het…
Waarom zei Jezus dit al bij voorbaat? In de preek gaan we op zoek naar een antwoord op deze vraag. En we zullen zien dat dat antwoord dieper is dan we ooit hadden gedacht.

Gespreksvragen:
1. Kun jij je voorstellen dat je Jezus in de steek zou laten? Waarom wel/niet?
2. Welke betekenis heeft het avondmaal voor jou in de komende periode?
3. Wat neem jij je voor naar aanleiding van deze zondag?
4. Voor de kinderen: waarom is het zo goed om de Heere Jezus lief te hebben?

Audiospeler

Share