Ds. J.W. van Estrik – Markus 10 : 47 “De blinde Bartimeüs hoorde, riep aldoor luid en Jezus deed hem zien:” | 26-01-2020

Schriftlezing: Markus 10 : 46-52

Tekst: Markus 10 : 47

Thema: “De blinde Bartimeüs hoorde, riep aldoor luid en Jezus deed hem zien:”

1. De blinde Bartimeüs hoort en roept
2. Vele mensen bestraffen hem
3. Jezus roept en geneest hem
Share