Ds. A.A.F. van de Weg – Openbaring 7 : 17b “Toekomst zonder tranen” | 30-12-2018

Schriftlezing: psalm 56 en Openbaring 7 : 13-17

Tekst: Openbaring 7 : 17b

Thema: “Toekomst zonder tranen”

1. God verzamelt onze tranen
2. God weegt onze tranen
3. God wist onze tranen
Share