Hero Laankerk 2 Hero tablet Laankerk Hero tablet Laankerk Hero tablet Laankerk

Visie op participatie

We geloven dat een christelijke gemeente niet enkel, en zelfs niet vooral, bestaat uit de zondagse kerkdienst maar dat we met elkaar het lichaam van Christus op aarde zijn. De opdracht om elkaar tot een hand en voet te zijn (1 Korinthe 12) en om een zoutend zout te zijn (Matheus 5:13-16) naar de omgeving vraagt om een gemeente waarin iedereen (naar zijn of haar eigen gaven en mogelijkheden) zich inzet en meedoet.

Als belijdend en gelovig lid van de gemeente heeft ieder lid het ambt der gelovigen (NGB artikel 28) en daarmee zijn we aan elkaar gelijkwaardig en geldt de opdracht tot hulp aan de naaste, zowel binnen als buiten de gemeente, als de opdracht tot evangelisatie voor elk lid van de gemeente. We verwachten dan ook een actieve participatie van alle leden van de gemeente, uiteraard passend de verschillende kwaliteiten en competenties van het individuele gemeentelid. 

Hersteld Hervormde Gemeente

Voor jongeren

Voor ouderen

Voor de wijk

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten