Hero Laankerk 2 Hero tablet Laankerk Hero tablet Laankerk Hero tablet Laankerk

Jouw privacy, gewaarborgd.

Privacystatement

Via de website van de Laankerk (http://www.laankerk.nl) wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente Rotterdam Kralingse Veer hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, pastoraat, verenigingswerk, het organiseren van bijeenkomsten, het verstrekken van nieuwsbrieven, het informeren van de gemeente van geboorten, sterfgevallen, enzovoorts.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam laankerk.nl.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst (Laankerk-app). Worden foto’s op de website geplaatst dan worden gemeenteleden hiervoor vooraf over geïnformeerd en kunnen zij het aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid. Zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de contactpersoon AVG (zie contactgegevens onderaan). De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u via de website contact met ons op neemt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Uitzending kerkdiensten
De kerkdiensten van de Laankerk worden live uitgezonden in beeld en geluid via de website en via www.kerkdienstgemist.nl. De dienst wordt integraal uitgezonden, dus ook met afkondigingen, voorbeden en dankzeggingen.

Het is mogelijk dat bezoekers van de kerk herkenbaar in beeld komen. Wij vinden het belangrijk dat onze leden die de dienst niet kunnen bezoeken zo veel mogelijk betrokken kunnen blijven op de gemeente. Wij vinden het daarom belangrijk om hen in de uitzending van de kerkdiensten zo veel mogelijk het gevoel te geven erbij te zijn. Daarom worden ook de kerkzaal en de daarin aanwezige personen in beeld gebracht. In grofweg de voorste helft van de kerkzaal kunnen bezoekers van de kerkdienst herkenbaar in beeld worden gebracht. Bij de ingang van de kerkzaal is aangegeven welke banken buiten het bereik van de camera’s vallen. Wanneer u niet herkenbaar in beeld wil worden gebracht kunt u daarin plaatsnemen.

Van de diensten wordt een opname gemaakt. Er zijn leden die de dienst niet bij kunnen wonen en niet op het moment van de live-uitzending kunnen kijken. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leden die de dienst niet kunnen bezoeken zo veel mogelijk betrokken kunnen blijven op de gemeente, is de opname integraal terug te zien en te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl. Vanuit het oogpunt van privacy is het ongewenst dat dit langer is dan noodzakelijk. Deze tijdsduur is daarom op vier weken gesteld. Voor individuele diensten kan met het oog op privacy besloten worden om de dienst niet of meer beperkt terug te zien en te beluisteren zijn.

Wanneer u bezwaar heeft tegen het integraal terug kunnen zien of luisteren van een specifieke opname, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de contactpersoon AVG (zie contactgegevens onderaan).

Laankerk-app
Wij maken gebruik van een app. Deze app wordt onder meer gebruikt om nieuwsberichten en gebedspunten over personen met gemeenteleden te delen. Toegang tot de Laankerk-app is voorbehouden aan gemeenteleden. Voor een klein aantal leden (ouderen) wordt een selectie uit de informatie van de app in een papieren nieuwsbrief opgenomen. Die wordt per post naar deze leden gestuurd.

Beveiligingscamera’s
Binnen en buiten ons kerkgebouw zijn voor onze veiligheid en de bescherming van onze eigendommen beveiligingscamera’s aangebracht. De beelden worden 10 dagen opgeslagen. De livebeelden en opgeslagen beelden kunnen gezien worden door de kosters, de voorzitter van het AV-team en leden van de kerkvoogdij.

Contact
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG, Jacco Huijzer (j.huijzer@laankerk.nl).

Hersteld Hervormde Gemeente

Voor jongeren

Voor ouderen

Voor de wijk

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten