Hero Laankerk 2 Hero tablet Laankerk Hero tablet Laankerk Hero tablet Laankerk

De gemeente

Welkom in onze gemeente

Ontdek wie we zijn, wat ons geloof inhoudt, hoe we als gemeenschap functioneren en welke activiteiten we ondernemen. Onze gemeente heeft een rijke geschiedenis en een sterke visie op participatie, waarbij elk lid de kans krijgt om bij te dragen aan de gemeenschap.

We organiseren diverse activiteiten voor alle leeftijden, gericht op geloofsgroei, ondersteuning en samenbinding. Daarnaast gebruiken we een eigen app om communicatie en organisatie binnen de gemeente te vergemakkelijken. Voor meer details kunt u doorklikken naar de specifieke pagina's.

Opengeslagen bijbel in laankerk kralingse veer

Historie

De naam Kralingse Veer verwijst naar een historisch veer van Kralingen naar IJsselmonde, dat al in 1333 werd genoemd. Rond dit veer ontstond een nederzetting met een herberg, vissers en een visafslag die later de grootste zalmafslag van Nederland werd.

De Gereformeerde kerk in Kralingse Veer werd in 1918 opgericht en bouwde in 1920 een eigen kerkgebouw, de Laankerk. Vanwege dalende ledenaantallen werd de gemeente in 1996 opgeheven, maar de Laankerk wordt nog steeds gebruikt door de Hersteld Hervormde gemeente.

Wat geloven we

Iedere mens gelooft, ook atheïsten geloven in hun eigen overtuigingen. Wij geloven in God en accepteren de bijbel als volledig betrouwbaar, omdat God per definitie niet kan liegen. In het christendom is geloven essentieel, want christenen worden gered door Gods belofte van verlossing, niet door eigen prestaties.

Wij geloven in Gods belofte om ons te redden door Jezus Christus, omdat God geloofwaardig is en geloven de enige manier is om gered te worden. We zien de gemeente als een geheel van gelovigen, en geloven dat zowel jonge kinderen gedoopt moeten worden als dat volwassen gelovigen hun geloof moeten belijden, waarbij het avondmaal een belangrijk sacrament is.

opengeslagen-bijbel-met-kruis
geheven-handen-participatie-laankerk-gemeenschap

Visie op participatie

We geloven dat een christelijke gemeente niet enkel, en zelfs niet vooral, bestaat uit de zondagse kerkdienst maar dat we met elkaar het lichaam van Christus op aarde zijn. De opdracht om elkaar tot een hand en voet te zijn (1 Korinthe 12) en om een zoutend zout te zijn (Matheus 5:13-16) naar de omgeving vraagt om een gemeente waarin iedereen (naar zijn of haar eigen gaven en mogelijkheden) zich inzet en meedoet.

Als belijdend en gelovig lid van de gemeente heeft ieder lid het ambt der gelovigen (NGB artikel 28) en daarmee zijn we aan elkaar gelijkwaardig en geldt de opdracht tot hulp aan de naaste, zowel binnen als buiten de gemeente, als de opdracht tot evangelisatie voor elk lid van de gemeente. We verwachten dan ook een actieve participatie van alle leden van de gemeente, uiteraard passend de verschillende kwaliteiten en competenties van het individuele gemeentelid. 

Activiteiten

Binnen de Laankerk zijn er diverse activiteiten naast de zondagse erediensten. Voor kinderen en jongeren is er catechisatie en jeugdverenigingen. Gemeentekringen en huisbijbelkringen bevorderen zorg en geloofsgroei. Moedergroepen bieden ondersteuning rondom bijbelse thema's.

Ondersteuningstaken worden uitgevoerd door verschillende teams zoals het AV-team en kosters. Vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor alle leden. Evangelisatie wordt bevorderd door een commissie die activiteiten organiseert. Daarnaast zijn er informele bijeenkomsten zoals gebedskringen, sing-ins en een bezoekrooster voor ouderen en zieken.

Lunch voor de wijk activiteiten laankerk
Laankerk app op telefoon

Laankerk-app

Binnen de Laankerk gebruiken we een eigen Laankerk-app. In deze app delen we centraal alle informatie, agenda's, liturgieën, gebedspunten en pastoralia. Daarnaast hebben alle groepen, commissies, verenigingen etc een eigen groep waarmee men eenvoudig onderling kan communiceren.

Een centraal kerkplein, het ledenoverzicht en groepen voor de communicatie om een plek. Zo zorgen we ervoor dat gegevens niet op meerdere plekken bijgehouden en gedeeld hoeven worden en bevorderen we het gemeenschappelijke karakter van de gemeente en van de gemeenteleden. 

Hersteld Hervormde Gemeente

Voor jongeren

Voor ouderen

Voor de wijk

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten