Leesdienst – Mattheus 25:1-13 “De tweede komst” | 01-03-2020

Schrift- en tekstlezing: Mattheus 25:1-13

Thema: De tweede komst

  1. De zichtbare kerk van Christus zal tot Christus’ wederkomst altijd bestaan uit bekeerden en onbekeerden.
  2. Deze zichtbare kerk loopt altijd het gevaar om het leerstuk van Christus’ tweede komst te veronachtzamen.
  3. De wederkomst van Christus zal zeer plotseling plaatsvinden.
  4. De tweede komst van Christus zal een geweldige verandering betekenen voor zowel de goede als de slechte leden van de kerk van Christus.
Share