Ds. G.A. van den Brink – “Tel de dagen, reken met jaren” (avondmaal) | 17-02-2019

“Tel de dagen, reken met jaren”

  1. God heeft de tijd
  2. God geeft de dag

Schriftlezing 2 Petrus 3:1-9

Tekst 2 Petrus 3:8

“Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.”

Dertig jaar na de hemelvaart van Jezus zeiden spotters al: Hij komt nooit meer terug. Er komt geen oordeel, alles blijft zoals het altijd was. Petrus bestrijdt die gedachte, want Gods tijdrekening is anders dan die van ons. Duizend jaren zijn voor Hem als een dag. Hij heeft de tijd, en wij moeten Hem ook de tijd geven.

Tegelijk zegt Petrus dat één dag is als duizend jaren. Een dag die goed is in Gods oog, is meer waard dan duizend jaren. Aan ons de taak om elke dag zo te besteden dat ze waardevol is voor God. Als we zo de dagen tellen, mogen we rekenen met duizenden jaren.

Gespreksvragen:

  1. God heeft de tijd. Wat betekent dit voor de verhoring van onze gebeden?
  2. De tekst spoort ons aan om te onthaasten én om ons in te spannen. Hoe?
  3. Wat maakt een dag waardevol voor God? Heb jij zulke waardevolle dagen in je leven?
  4. Voor de kinderen: ken je iemand die erg oud is? Zou jij ook graag zo oud willen worden? Waarom?
Share