Ds. G.A. van den Brink – “Reddend geloof, sterk geloof” (HC 25) | 26-09-2021

Markus 5:21-34 en HC 25

Thema “Reddend geloof, sterk geloof”

  1. Het evangelie belooft
  2. Het geloof ontstaat
  3. De sacramenten verzegelen
  4. De sacramenten versterken
Share