Ds. G.A. van den Brink – “De zingende Zaligmaker” (Mark. 14:26) | 25-11-2018 (avondmaal)

“De zingende Zaligmaker”

  1. De lofzang van de Zaligmaker
  2. De lofzang voor de Zaligmaker

Markus 14:17-26

Tekst Markus 14:26

Jezus sluit de Paschamaaltijd af door met zijn discipelen te zingen. Volgens de Joodse gewoonte zingen zij de lofzang – het Hallel, Psalm 115-118. Deze psalmen bepalen hoe Jezus de toekomst ziet. Ondanks zijn komende lijden, kruisiging en dood zingt Hij de lofzang!

Daarmee geeft Hij ons een voorbeeld en een opdracht. Niet de omstandigheden bepalen welke psalm wij zingen, maar de lofzang bepaalt hoe wij de omstandigheden zien.

Gespreksvragen:

  1. Wat zegt elk van de psalmen 115-118 over de situatie van Jezus? En over onze situatie?
  2. Welke twee zaken gaven Jezus reden tot vreugde, zodat Hij zelfs in deze nacht de lofzang zong?
  3. Waarom heeft de gelovige in elke omstandigheid goede reden om de lofzang te zingen?
  4. Voor de kinderen: als jij een psalm mag kiezen, welke kies (koos) je dan en waarom die?
Share