Ds. G.A. van den Brink – “Antwoord uit een onweer” (Job 38) | 28 januari 2018, 10:00

“Antwoord uit een onweer” (Job 38) (Job 38:1-38)

“Antwoord uit een onweer”
1. God antwoordt
2. God spreekt
3. God vraagt

– Ps. 29:5,6
– Na de wet Ps. 25:2 (kinderpsalm)
– Ps. 147:3,5,6
– Ps. 33:10
– Ps. 77:1,8

Samenvatting preek Job 38

Job heeft gesproken en zwijgt nu. Zijn vrienden zwijgen ook. Wat valt er nog te zeggen? Nu gaat God spreken. Hij geeft antwoord! De vragen van Job zijn niet tevergeefs geweest.

In hoofdstuk 38-39 stelt God vragen over de schepping en het dierenrijk. Allerlei ondoorgrondelijke natuurverschijnselen en allerlei vreemde, “rare” dieren passeren de revue. Allemaal zonder enige relatie tot de mens. Wie kan het waarom ervan doorgronden? Niemand dan God alleen. Dat brengt ons tot ontzag en verwondering. Zo is het (zegt God) ook in de orde van goed en kwaad. Wij leven in een mysterieuze wereld waarvan God alleen de orde en het plan ziet. Ook dat mag ons brengen tot ontzag en verwondering.

1. De schepping is een geheim, een mysterie. Zijn er momenten dat jij dat ook zo ervaart?
2. Probeer moeilijke zaken in jouw leven overeenkomstig het antwoord van God in Job 38.
3. “Wij moeten niet zijn als God maar als Job”. Wat wordt daarmee bedoeld?
4. Voor de kinderen: noem zoveel mogelijk vreemde om rare dieren, waarvan wij niet begrijpen waarom God ze heeft gemaakt.

Share