Ds. F. van Binsbergen – Romeinen 8:33-35a “God is het, Die rechtvaardigt. Zeker weten!” (HA) | 19-06-2022

Ps. 3: 3 (Opgegeven door Naomi Boonzaaijer)

Ps. 17: 3, 4

Ps. 72: 1 / 72: 2 / 72: 7, 11

Ps. 35: 1, 13 

Ps. 68: 10

Ps. 118: 14

——————————

ROMEINEN 8: 22-39

Tekst: 33-35a

Thema: God is het, Die rechtvaardigt. Zeker weten!

Share