Ds. F. van Binsbergen – Markus 11:1-10 “De Heere komt verlossen!” (voorbereiding Heilig Avondmaal) | 13-3-2022

Werkblad Kind in de kerk 13 maart 2022

Zacharia 9: 9-17

Markus 11: 1-11

Openbaring 19: 6-16

TEKST: Markus 11: 1-10

Thema: De Heere komt verlossen!

1.       Intocht in Jeruzalem

2.       Ontvangst met ontzag

3.       Terugkomst op de Olijfberg 

Share