Ds. F. van Binsbergen – 1 Sam 1:20-2:5 “Samuel wordt naar Silo gebracht” | 17-09-2023

Schriftlezing:

  • 1 Samuel 1:20 – 2:5 (tekst)

Thema: “Samuel wordt naar Silo gebracht”

  1. De HEERE houdt woord
  2. Hanna bidt opnieuw
    1. De vreugde in de HEERE
    2. De heiligheid van de HEERE
    3. De omgekeerde wereld
Share