Ds. A. Kunz – Markus 14:72 “Er kraait wél een haan naar!” | 12-03-2023

Schriftlezing:

  • Markus 8:27-33
  • Markus 14:27-31
  • Markus 14:50-72

Tekst: 14:72

Thema: “Er kraait wél een haan naar!”

Share