Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Ds. F. van Binsbergen – Titus 3: 8 “2024 in het licht van Gods mensenliefde” | 01-01-2024
Ds. F. van Binsbergen – Mattheus 25: 31-46 “2023 in het licht van het laatste oordeel…” | 31-12-2023
Ds. L. Krooneman – Genesis 49:33 “Het sterven van Jacob” | 31-12-2023
Ds. F. van Binsbergen – Lukas 2: 13-14 “Dit keer geen ‘stille nacht…'” | 25-12-2023
Vic. F. Geusebroek – Lukas 1: 31-33 “Jezus geboorte, grootheid en eeuwige regering voorzegt” | 24-12-2023
Ds. F. van Binsbergen – Titus 2: 11-15 “Advent voor doeners” | 24-12-2023