Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Ds. L. Krooneman – Efeze 6:10 “De schoenen van het Evangelie” | 28-08-2022
Ds. F. van Binsbergen – Lukas 18:8 “Zal de Zoon des Mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” | 21-08-2022
Ds. F. van Binsbergen – Mattheüs 11:1-11 “Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?” | 21-08-2022
Ds. J. van den Os – Hebreeën 12: 1-3 “Rennen voor mijn leven” | 14-08-2022
Ds. A.J. Kunz – Handelingen 12:38-39 | 14-8-2022
Ds. D.H.J. Folkers – Mattheüs 7:1-5 “Jezus zegt: ‘Oordeel niet!” | 7-8-2022