Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017Ds. G.A. van den Brink – Mark. 15:31b “Gedoopt aan de voet van het kruis” (doopdienst Jarno) | 25 maart 2018, 10:00
Ds. L. Krooneman – Lukas 23 : 8-11 “Jezus’ veroordeling getoetst door Herodes” | 18 maart 2018, 16:30
Ds. A.A.F. van de Weg – 2 Koningen 4 : 1-7 “Bidden in het licht van Gods overvloed” | 18 maart 2018, 10:00
Ds. G.A. van den Brink – 1 Kor. 10:31 “Alledaagse dingen en de eer van God” (biddag) | 14 maart 2018, 19:30
Ds. G.A. van den Brink – 2 Kon. 7:1 “Hoeveel kost jouw boterham?” (biddag) | 14 maart 2018, 14:30
Ds. P. den Ouden – 1 Petrus 3 : 18a | 11 maart 2018, 16:30