Kerkdienst terugluisteren
Van harte welkom bij de Laankerk. Fijn dat u op afstand met ons verbonden bent.

Inzameling van giften
De dienst aan onze naasten in nood begint in Gods huis. Daarom is de collecte een belangrijk onderdeel van de eredienst. Als u aanwezig bent in de diensten dan ziet u dat de collectes worden ingezameld. Als u op afstand met ons verbonden bent dan geven wij u de mogelijkheid om uw gaven te geven met nevenstaande betaalmogelijkheid (QR-code). U kunt uw gaven geven aan de actuele collecte doelen.

Wanneer u problemen ervaart dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL 26 RABO 0130900214
t.n.v. H. H. Gem. R’dam Kralingse Veer onder vermelding van de bestemming van uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Klik hier voor het preekarchief t/m 2017kand. L.G. de Deugd – Johannes 4: 43 – 54 “De woorden van de Heere Jezus zijn:…” | 3-3-2019
Ds. G.A. van den Brink – “Waarom is God mens geworden” | 24-02-2019
kand. J. Kooij – Klaagliederen 3 : 24 | 24-02-2019
Ds. F. van Binsbergen – Dankzegging HA – Mattheus 11 : 3 “Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?” | 16-02-2019
Ds. G.A. van den Brink – “Tel de dagen, reken met jaren” (avondmaal) | 17-02-2019
Leesdienst – Openbaring 3 : 20 | 10-02-2019