Lockdown

Lockdown

Daar gaan we weer, zult u misschien denken. Weer een (gedeeltelijke) lockdown. Hoe tijdelijk zal het zijn? En, volgen er straks nog meer maatregelen? Voor de één zal het een begrijpelijke besluit zijn omdat er mensen in zijn of haar omgeving ernstig ziek zijn geworden of zelfs zijn overleden aan het coronavirus. Of misschien werk je in de zorg en zie je de nood van dichtbij. Voor de ander zal dit besluit als een ramp worden ervaren omdat zijn werk of bedrijf ernstig lijdt onder de maatregelen. 

Regels van bovenaf ons opgelegd tot ons welzijn. Een kwestie die altijd voor een deel van de mensen als onprettig of onjuist worden ervaren. Als we hier iets dieper naar kijken ligt hieronder de vraag: wat is goed of fout? En wie mag dat bepalen? Onze overheid, wij als individu of moeten we dit soort vragen afstemmen op een meer universele moraal? Precies hier kunnen we veel leren vanuit de Bijbelse verhalen. God presenteert zich als maker van deze wereld en stelt daarmee (leef)regels en (natuur)wetten in. Niet altijd fijn op het eerste gezicht maar wel met als doel: heelheid en vrede. Als we naar de praktijk kijken van de wereld en specifiek van de christelijke wereld of de kerk zou je met gemak kunnen stellen: de regels werken niet en zijn niet goed. Dus het werkt niet of de maker van deze regels is niet ‘de juiste man op de juiste plaats’. Maar is dat de juiste conclusie? Durven we op individueel niveau onze verantwoordelijkheid te nemen door de regels te volgen in het vertrouwen dat de regels in basis goed bedoeld zijn, ook al zien we het effect niet terug in de totale realiteit? 

God vraagt Hem te geloven en van Hem te leren ook al zien we in deze wereld zoveel zaken die deze boodschap niet echt geloofwaardiger maken. En toch: het doel van God is ons vrede brengen, ons liefde te geven en vrij te maken door te vergeven. Ondanks alle onduidelijkheid en ondanks alle duisternis en onvrede in deze wereld.

Jezus zegt het als volgt:
“Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mattheüs 11: 28-30)

share

Recent Posts