Ds. G.A. van den Brink – “Wat zien wij? Wat geloven wij?” (2 Korinthe 5:7) | 31-12-2018 (oudejaarsdienst)

Schriftlezing 2 Kor. 4:7-5:10

Tekst 2 Kor. 5:7 “Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing.”

 

Thema “Wat zien wij? Wat geloven wij?”

  1. Eeuwig leven
  2. Gelovig leven
  3. Moedig leven

Oudejaarsdag is een dag van terugzien, en van vooruitzien. Wat zien wij dan? Misschien teleurstellingen als we terugkijken en beangstigende scenario’s als wij vooruitzien. We zouden er somber of bang of verbitterd van kunnen worden.

Maar dat is niet hoe Paulus met moeilijke omstandigheden omgaat. Hij heeft altijd “goede moed”. Hij heeft een moedige levenshouding. Hoe kan dat? Omdat hij gelooft in het eeuwige leven dat gaat komen.

De tekst roept ons op om niet te leven bij wat wij zien maar bij wat wij geloven. Wij geloven, dankzij Jezus’ belofte, dat het eeuwige leven komt. En al kunnen wij dat eeuwige leven nu nog niet waarnemen, Jezus’ eigen weg van sterven en opstanding geeft voldoende grond om vanuit dit geloof te leven.

Gespreksvragen:

  1. Welke ervaringen en gebeurtenissen bepalen voor jou het jaar 2018?
  2. Welke dingen verwacht je voor 2019? Wat roept dat vooruitzicht bij je op?
  3. Vind je geloven iets dat redelijk en verstandig is, of juist niet? Licht toe.
  4. Wat is ‘wandelen door het geloof’?
  5. Ken je mensen die voor jou voorbeeld zijn van een ‘moedig leven’?
  6. Voor de kinderen: hoe kunnen wij weten dat er een hemel is?

 

Share